Értünk a vízhez!

Komplex, rendszerszemléletű tervezés, magas szakmai színvonalon, a múlt tapasztalataira alapozva, a jövő kihívásainak teljesítése érdekében.

Rólunk

A Mélyépterv Komplex Zrt. vezető szerepet tölt be a víziközmű hálózati rendszerek, azokhoz kapcsolódó telepszerű létesítmények, valamint árvízvédelmi rendszerek tervezésében. Ezek mellett számos egyéb mélyépítési és közmű tervezési feladatot végzünk állami és magán beruházók részére egyaránt. Erősségünk a rendszerszemléletű tervezés és a komplexitás, mely több kapcsolódó szakág együttműködésében jelenik meg a teljes beruházási folyamat során, megvalósíthatósági tanulmányok készítésétől a mérnöki előmunkálatokon (hidrogeológia, geodézia, talajmechanika), az engedélyezési és kiviteli tervezésen keresztül egészen az üzembe helyezésig.

Szakterületeink

Közműtervezés

Tevékenységünk a közműtervezés, ezen belül elsősorban a vízellátás, vízelvezetés – szennyvízcsatornázás és csapadékvíz elvezetés - hálózati rendszereinek teljeskörű tervezésére terjed ki. Ide tartoznak a települési és regionális hálózatok és műtárgyaik, valamint telepszerű létesítmények tervezése, közműgenplánok kialakítása és vezetése, valamint közműrekonstrukciók tervezése. A telepi létesítményekhez kapcsolódóan úthálózatok, burkolatépítések tervezése a vonatkozó térvilágítási hálózattal együtt.

Szennyvíztisztítás

A közművek, mély- és vízépítési műtárgyak tervezéséhez kapcsolódó gépészeti feladatok mellett, meglévő gépházak gépészeti átalakítására, hidraulikai felülvizsgálatok elvégzése. Vízellátási területen fúrt kutak, csápos kutak, vízkivételi művek, víztornyok gépészeti munkái, vízellátó rendszerek nyomásfokozó gépházainak, vízművek vízkezelő (klórozó és UV) berendezéseinek, valamint felszíni víztisztító művek gépészeti munkái. Szennyvíz- és csapadékvíz átemelők, kommunális és ipari szennyvíztisztítók, folyékony hulladékok előkezelőinek gépészeti munkái, szennyvíztisztító telepi iszapok stabilizálása, iszapok anaerob kezelése, iszapok komposztálása és elhelyezése, komplett szennyvíztisztító telepek technológiai és gépészeti tervezési munkái.

Szerkezettervezés

Elsősorban mély- és vízépítési műtárgyak, medencék, támfalak és alapozások tervezése és szakértése a vízellátási, a csatornázási, a szennyvíztisztítási, az energiaellátási és a környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan. Víztornyok és földalatti tárolók tervezése és szakértése. Uszodák, strandok, élményparkok komplex tervezése. Ipari és mezőgazdasági épületek, műtárgyak és tárolók, közlekedési létesítmények tervezése és szakértése.

Árvízvédelem

Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok: árvédelmi töltések, árvízvédelmi védvonalak közműkeresztezései, szivárgó rendszerek, parti vezetések megoldása, partkialakítás, valamint egyéb árvízvédelemi létesítmények, vízkivételi és szabályozó műtárgyak. Komplex terület, mely magába foglalja a közmű, statika és gépészeti tervezést is. Külön említést érdemel a mobil árvízvédelmi falak tervezése, melyben Társaságunk úttörő szerepet töltött be Magyarországon.

év működés
0
projekt
0
méter védett part
0
köbméter napi tisztított szennyvíz
0