Környezetvédelem

Tevékenységi területek

 • vízbázisok, vízkészletek felszíni szennyező forrásainak feltárása;
 • vízbázisok, vízkészletek felszín alatti szennyező forrásainak feltárása;
 • termelési és egyéb hulladékok ártalmatlanítása lerakással;
 • hulladékok, veszélyes hulladékok előkezelése;
 • veszélyes hulladéklerakók;
 • átmeneti tárolók;
 • kommunális és ipari szennyvíziszapok kezelése, elhelyezése, deponálása;
 • kommunális szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezése, hasznosítása;
 • kommunális lerakók, szeméttelepek;
 • rekultiváció;
 • monitoring rendszerek telepítése;
 • komplex környezeti hatásvizsgálatok és hatástanulmányok készítése.
Nagymaros tájrehabilitáció

Vonatkozó kiemelt referenciák

 • Baja város szennyvíztisztítása, előzetes környezeti hatástanulmánya
 • Bajai szennyvíztisztító telep
 • Budaörsi szennyvíztisztító telep szennyvíziszap elhelyezése, rekultivációja, védőfásítása
 • Budapest, XXII. kerület Chinoin Gyártelep létesítendő szennyvíztisztító telep rendezési tervének környezeti hatásvizsgálata
 • Budapest, Angyalföldi átemelő biofilteres légtisztítása
 • Budapest, Angyalföldi szivattyútelep
 • Budapest, Angyalföldi homokfogó légszennyezés elleni lefedése
 • Bükkszentlászlói víznyelő és a tapolcai vízbázis kapcsolata
 • Csomádi iszaptároló bővítése, rekultivációja
 • Debrecen szennyvíztisztító telep iszapelhelyezése
 • Debrecen szennyvíztisztító telepe, a biológiai tisztítómű intenzifikálását megalapozó környezeti hatástanulmánya
 • Debreceni szennyvíztisztító telep
 • Dunakeszi hulladéklerakó
 • Dunaújváros város létesítendő szennyvíztelepének előzetes környezeti elemzése, Phare anyag
 • Esztergom szennyvíztisztító telep iszapelhelyezése
 • Győr város bővítendő szennyvíztelepének előzetes környezeti elemzése, Phare anyag
 • Győri szennyvíztisztító telep
 • Győr szennyvíztisztító telep ISPA pályázat környezeti vonatkozásainak vizsgálata
 • Gyulai szennyvíztisztító telep bővítésének előzetes környezeti hatástanulmánya
 • Gyulai szennyvíztisztító telep
 • Miskolc–Diósgyőr Tavi forrási vízmű külső védőterület meghatározása és próbaüzemi vizsgálata
 • Nagykőmázsai mészkőbánya fejlesztésével kapcsolatos vízvédelmi szakvélemény
 • Pusztazámor hulladéklerakó, depóniagázok hasznosítása
 • Sopron város átépítésre kerülő szennyvíztelepének előzetes környezeti elemzése, Phare anyag
 • Szeged város létesítendő szennyvíztelepének előzetes környezeti elemzése, Phare anyag
 • Szeged szennyvíztisztító telep környezeti hatásvizsgálata
 • Szécsényi iszapkomposztáló telep megvalósíthatósági tanulmánya
 • Székesfehérvár város átépítésre kerülő szennyvíztelepének előzetes környezeti elemzése, Phare anyag
 • Székesfehérvári szennyvíztisztító telep
 • Székesfehérvári szennyvíztisztító telepen létesítendő komposztálótelep engedélyezési- és kiviteli terve
 • Szombathelyi szennyvíztisztító telep bővítésének környezeti hatástanulmánya
 • Szombathely–Nárai iszapelhelyező telep környezeti hatásainak vizsgálata
 • Váci iszaptározó környezeti hatásvizsgálata
 • Váci szennyvíztisztító telep

Vezető tervezők korábbi személyes referenciái

 • Aszód veszélyes hulladék ártalmatlanító telep
 • Ajkai Timföldgyár vörösiszap tereinek környezetvédelme, rekultivációja, védőfásítása
 • Budapest, XIV. kerület RAIR Peugeot Erzsébet királyné úti telephelyének környezetvédelmi hatástanulmánya
 • Budapest, Észak-pesti szennyvíztisztító telepi átemelő légszennyezés elleni lefedése és biofilteres légtisztítása
 • Észak-pesti szennyvíztisztító telep
 • Dejtári, bátonyterenyei és pásztói vízműtelepek hidrogeológiai védőidom meghatározása
 • Dunavarsányi egy és kétfázisú biogáz kísérleti telep, állattartó telepek hígtrágyájának felhasználásával
 • Esztergom, SUZUKI Autógyár kiszolgáló rendszereinek környezetvédelmi vizsgálata
 • Jászberény város szeméttelepe
 • Kétpói hulladékkezelő komplexum
 • Középdunántúli rendezett biztonsági lerakótelep
 • Lillafüred Szinva-patak mederrendezése
 • Zalaegerszegi hulladéklerakó kiviteli terve